7 NỘI DUNG BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI BIẾT - PHẦN 2 ???

  • 24-08-2020

7 NỘI DUNG BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI BIẾT - PHẦN 2 ???

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, thì từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 các doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Hôm nay, Đại lý thuế Linh San tiếp tục lưu ý “7 NỘI DUNG BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ_PHẦN 2” để doanh nghiệp tránh bị sai sót khi sử dụng hóa đơn điện tử ở bài viết dưới đây:

5. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng; thuế suất thuế giá trị gia tăng:

- Tên hàng hóa, dịch vụ: Tên hóa đơn phải thể hiện tên hàng hóa, dịch vụ bằng tiếng Việt.

- Đơn vị tính: Người bán căn cứ vào tính chất, đặc điểm của hàng hóa để xác định tên đơn vị tính của hàng hóa thể hiện trên hóa đơn theo đơn vị tính là đơn vị đo lường (ví dụ như: tấn, tạ, yến, kg, g, mg hoặc lượng, lạng, cái, con, chiếc, hộp, can, thùng, bao, gói, tuýp, m3, m2, m...). Đối với dịch vụ thì đơn vị tính xác định theo từng lần cung cấp dịch vụ và nội dung dịch vụ cung cấp.

- Số lượng hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi số lượng căn cứ theo đơn vị tính nêu trên.

- Đơn giá hàng hóa, dịch vụ: Người bán ghi đơn giá hàng hóa, dịch vụ theo đơn vị tính nêu trên.

- Thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng được thể hiện bằng đồng Việt Nam theo chữ số Ả-rập, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì thể hiện theo nguyên tệ.

- Thuế suất thuế giá trị gia tăng: là thuế suất thuế GTGT tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

6. Tổng số tiền thanh toán:

- Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn được thể hiện bằng đồng Việt Nam, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì tổng số tiền thanh toán thể hiện bằng nguyên tệ và bằng chữ tiếng nước ngoài.

- Tổng số tiền thanh toán là số tiền đã có thuế GTGT trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng.

7. Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

- Với các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì chữ viết yêu cầu là tiếng Việt, chữ số là số Ả-rập, đồng tiền ghi trên hóa đơn được quy ước là Đồng Việt Nam (ký hiệu “đ”). Trong trường hợp số tiền là ngoại tệ được phép ký hiệu theo ký hiệu chuẩn quốc tế.

- Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất và chuỗi ký tự được cơ quan thuế tạo ra dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

Với tất cả dịch vụ cung cấp, Linh San CAM KẾT với bạn rằng:

- Cam kết ĐỒNG HÀNH cùng doanh nghiệp

- Cam kết hỗ trợ, chăm sóc khách hàng TẬN TÂM

- Đặc biệt, cam kết HOÀN LẠI PHÍ nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ.

=> Nếu doanh nghiệp bạn có thắc mắc quy định về hóa đơn điện tử?

=> Nếu Doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn trong công tác kế toán thuế?

=> Nếu Doanh nghiệp bạn muốn kiểm tra tình trạng thuế của doanh nghiệp mình?

      Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn!

Link "7 NỘI DUNG BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ_PHẦN 1": http://linhsan.dansanhdieu.com/vn/tin-tuc/to-chuc-cong-tac-ke-toan/7-noi-dung-bat-buoc-tren-hoa-don-dien-tu-doanh-nghiep-can-phai-biet-phan-1