3 SUY NGHĨ SAI LẦM VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

  • 24-08-2020

3 SUY NGHĨ SAI LẦM VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Quản lý tài chính nói nôm na là quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, sau đó lên kế hoạch, giám sát, phân tích hiệu quả của nguồn vốn để giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng ở một số doanh nghiệp lại hiểu sai về quản trị tài chính như sau:

1. Quản trị tài chính là quản lý công tác kế toán.

Đây là sự nhầm lẫn tai hại giữa đối tượng và nội dung quản lý. Nếu kế toán là bộ phận cung cấp thông tin một cách chính xác, khoa học thì quản trị tài chính sẽ là bộ phận sử dụng những số liệu được cung cấp này để phân tích những vấn đề còn tồn đọng và đề ra những kế hoạch, phương hướng mới để khắc phục.

2. Quản trị tài chính là quản lý phương thức tính toán ghi sổ sách của kế toán.

Điều này gây ra nhầm lẫn không đáng có, nếu kế toán là tính toán sổ sách, điều chỉnh số liệu kinh doanh sản xuất thì quản trị tài chính lại sử dụng những số liệu đã được tính toán này, tính toán những dự báo cho hoạt động kinh doanh ở hiện tại và tương lai.

3. Coi bộ phận quản lý tài chính với bộ phận kế toán là một.

Trong thực tế, những số liệu về vốn, giá thành, thu nhập và lợi nhuận do bộ phận kế toán ghi chép, tổng hợp nhưng những số liệu này là từ những bộ phận khác của doanh nghiệp đưa về cho kế toán. Vì vậy, để quản lý được thông tin thì cần có bộ phận quản lý tài chính để kiểm soát, đánh giá hoạt động của từng bộ phận.

Như vậy, nắm được vị trí, vai trò của quản trị tài chính thì doanh nghiệp mới dễ dàng vận hành một cách tối ưu. Song song với điều đó thì doanh nghiệp cũng cần một công cụ để phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh cho mình.

Với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp, Linh San cung cấp dịch vụ kế toán trưởng và tư vấn quản trị tài chính với nhiệm vụ:

- Tổ chức và quản lý hiệu quả công tác kế toán tại doanh nghiệp.

- Phân tích BCTC qua các chỉ số tài chính.

- Đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo quyết toán năm, sổ sách kế toán theo quy định pháp luật về thuế.

- Xây dựng quy chế quản lý tài chính, nợ phải thu, phải trả, hàng tồn kho...

- Xây dựng quy trình hệ thống kế toán nội bộ

- Lập kế hoạch ngân sách dòng tiền.

- Cơ cấu nguồn vốn tối ưu.

- Cân đối doanh thu - chi phí phù hợp và tối ưu chi phí thuế.

- Đề xuất các chiến lược nâng cao tỷ suất lợi nhuận, giải pháp cho các chiến lược kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp.

Với tất cả dịch vụ cung cấp, LINH SAN CAM KẾT với bạn rằng:

- Cam kết ĐỒNG HÀNH cùng doanh nghiệp

- Cam kết hỗ trợ, chăm sóc khách hàng TẬN TÂM

- Đặc biệt, cam kết HOÀN LẠI PHÍ nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ.

=> Nếu Doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn trong công tác kế toán thuế?

=> Nếu Doanh nghiệp bạn muốn kiểm tra tình trạng thuế của doanh nghiệp mình?

      Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn!