Quản trị tài chính doanh nghiệp

CẢNH BÁO: NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP PHẢI BIẾT VỀ QUẢN TRỊ HUY ĐỘNG VỐN

Huy động vốn là một nội dung quan trọng của hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp, đặc biệt, hiện nay nền kinh tế thị trường đầy biến động đòi hỏi doanh nghiệp cần có sự đầu tư vốn mới, vì vậy huy động vốn là nhiệm vụ cấp bách của doanh nghiệp.

Xem chi tiết

3 SUY NGHĨ SAI LẦM VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Quản lý tài chính nói nôm na là quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, sau đó lên kế hoạch, giám sát, phân tích hiệu quả của nguồn vốn để giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng ở một số doanh nghiệp lại hiểu sai về quản trị tài chính như sau:

Xem chi tiết

3 CHỨC NĂNG QUAN TRỌNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường đầy biến động, môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt và yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên. Điều này, đã và đang tạo ra sức ép lớn, đòi hỏi các nhà quản trị cần phải có những quan điểm mới, nắm bắt những phương pháp mới và trao dồi những kỹ năng mới về quản trị con người. Một trong những kỹ năng quản trị con người, mà một nhà quản trị cần phải biết là quản trị nguồn nhân lực. Với 3 chức năng quan trọng.

Xem chi tiết

CHƯA HIỂU RÕ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP...ĐỪNG VỘI KINH DOANH ???

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kì một nhà quản trị nào cũng cần phải nắm rõ được tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp mình. Để có thể đưa ra những quyết định đầu tư và phương án trong tương lai. Một công cụ quan trọng mà hầu hết nhà quản trị nào cũng cần phải biết, để hiểu rõ tình hình tài chính doanh nghiệp là phân tích báo cáo tài chính.

Xem chi tiết

SỰ CẦN THIẾT CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI BIẾT?

Daymond John - Doanh nhân biến 40 USD thành 6 tỷ USD có nói :“Tiền là một nô lệ tuyệt vời nhưng sẽ là một ông chủ khó tính”. Đồng tiền có sức sống riêng, đừng để nó nằm im trong ví một cách tẻ nhạt mà hãy để nó “phát triển, sinh sôi, nảy nở”.

Xem chi tiết