Pháp luật về thuế

7 TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI 10% TRONG THỜI HẠN 15 NĂM

Căn cứ theo Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC về "7 TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI 10% TRONG THỜI HẠN 15 NĂM" như sau:

Xem chi tiết

TIN VUI CHO DOANH NGHIỆP: GIẢM 30% SỐ THUẾ TNDN PHẢI NỘP NĂM 2020 !!!

Vừa qua ngày 19/6/2020 Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác được thông qua.

Xem chi tiết

HOT 2 ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH TĂNG LÊN 11 TRIỆU ĐỒNG

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Xem chi tiết