Cam kết của chúng tôi

  • 22-07-2020

Cam kết của chúng tôi

Song song với việc cung cấp dịch vụ là việc cam kết với khách hàng. Cam kết là một trong những tiêu chuẩn dịch vụ mà Linh San luôn luôn hướng tới. 

Với tất cả sản phẩm dịch vụ LINH SAN LUÔN CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG rằng:

- Đồng hành cùng khách hàng

- Hỗ trợ, chăm sóc tất cả khách hàng nhanh chóng, kịp thời

- Giúp cho doanh nghiệp kiểm soát tài chính, gia tăng tỷ số lợi nhuận

- Đặc biệt, Cam kết hoàn lại phí nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ