Dịch vụ

Tư vấn thuế

Với pháp luật thuế hiện hành, cũng như tình hình kinh tế, xã hội thường xuyên thay đổi. Cũng như sự hạn chế về thời gian, kinh nghiệm, không chỉ cá nhân mà ngay cả các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn khi thực hiện các quy định pháp luật về thuế. Vì vậy, tư vấn thuế là dịch vụ giúp giải quyết vấn đề, khó khăn mà mọi giúp doanh nghiệp và cá nhân gặp phải trong quá trình thực hiện pháp luật về thuế.

Lợi ích

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

- Hướng dẫn tư vấn hoàn thiện, hoàn thiện hồ sơ thuế theo đúng quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn tư vấn thuế đối với luật thuế TNCN.

- Hướng dẫn tư vấn thuế đối với luật thuế TNDN.

- Hướng dẫn tư vấn thuế đối với luật thuế GTGT.

- Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp thuế cho các chủ doanh nghiệp vụ.

Trách nhiệm

Công việc của chúng tôi:

- Tư vấn pháp luật thuế về đăng ký mã số thuế.

- Tư vấn pháp luật thuế về thủ tục kê khai, nộp thuế.

- Tư vấn pháp luật thuế chi tiết hướng dẫn thủ tục hoàn thuế, miễn giảm thuế.

- Tư vấn quyết toán thuế, tư vấn lập báo cáo tài chính.

- Tư vấn pháp luật thuế về quy định sử dụng hóa đơn, chứng từ.

- Tư vấn xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Dịch vụ khác

Báo cáo thuế

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng mua vào và bán ra, cùng với

Xem thêm

Quyết toán thuế

Hằng năm việc quyết toán thuế sẽ diễn ra một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào tình hình họạt động của doanh nghiệp. Quyết

Xem thêm

Soát xét thuế

Hằng ngày, mỗi doanh nghiệp đều phát sinh nhiều giao dịch kinh tế khác nhau. Mỗi loại giao dịch đều phản ánh một nghiệp vụ riê

Xem thêm

Hoàn thuế

Hoàn thuế là số tiền thuế mà doanh nghiệp đã nộp dư và được cơ quan nhà nước hoàn trả lại theo quy định của pháp luật

Xem thêm

Các dịch vụ khác về thuế

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn

Xem thêm