Dịch vụ

Soát xét thuế

Hằng ngày, mỗi doanh nghiệp đều phát sinh nhiều giao dịch kinh tế khác nhau. Mỗi loại giao dịch đều phản ánh một nghiệp vụ riêng, nhưng nhìn chung đều liên quan đến các sắc thuế: từ thuế GTGT, TNDN đến thuế nhà thầu, thuế xuất nhập khẩu…và cùng nhiều loại chi phí khác. Điều này, gây nhiều khó khăn cho nhân viên kế toán của Doanh nghiệp. Buộc họ phải kịp thời nắm bắt các quy định về thuế để thực hiện một cách chính xác, tránh rủi ro về thuế cho doanh nghiệp.  Vì vậy, dịch vụ soát xét thuế là  dịch vụ giúp rà soát lại, kiểm tra tất cả các hồ sơ khai thuế cho doanh nghiệp.

Lợi ích

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

- Tư vấn các quy định pháp luật về thuế, kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Lập và hoàn thiện sổ sách kế toán dựa trên phát sinh thực tế hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp.

- Cân đối doanh thu, chi phí cho doanh nghiệp.

Trách nhiệm

Công việc của chúng tôi:

- Thực hiện kiểm tra, soát xét hóa đơn đầu vào, đầu ra phù hợp với quy định pháp luật.

- Rà soát báo cáo thuế hàng tháng, quý và năm.

- Xử lý số liệu liên quan đến báo cáo quyết toán thuế.

- Thực hiện kiểm tra việc quản lý và trích khấu hao TSCĐ phù hợp với quy định pháp luật.

- Thực hiện kiểm tra chi phí tiền lương, tiền thưởng và các khoản bảo hiểm bắt buộc phù hợp với quy định pháp luật.

- Lập lại BCTC, sổ sách kế toán, hồ sơ khai thuế nếu sai sót.

Dịch vụ khác

Báo cáo thuế

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng mua vào và bán ra, cùng với

Xem thêm

Tư vấn thuế

Với pháp luật thuế hiện hành, cũng như tình hình kinh tế, xã hội thường xuyên thay đổi. Cũng như sự hạn chế về thời

Xem thêm

Quyết toán thuế

Hằng năm việc quyết toán thuế sẽ diễn ra một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào tình hình họạt động của doanh nghiệp. Quyết

Xem thêm

Hoàn thuế

Hoàn thuế là số tiền thuế mà doanh nghiệp đã nộp dư và được cơ quan nhà nước hoàn trả lại theo quy định của pháp luật

Xem thêm

Các dịch vụ khác về thuế

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn

Xem thêm