Dịch vụ

Quyết toán thuế

Hằng năm việc quyết toán thuế sẽ diễn ra một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào tình hình họạt động của doanh nghiệp. Quyết toán thuế là việc cơ quan thuế kiểm tra tình hình chấp hành các nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp dựa trên bộ báo cáo quyết toán năm. Việc quyết toán thuế này sẽ chịu sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền, từ đó tìm ra các nghiệp vụ đơn vị thực hiện không đúng với quy định về thuế, kế toán của nhà nước để tính ra tiền thuế truy thu, tiền phạt doanh nghiệp.

Lợi ích

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

- Tư vấn các quy định pháp luật về thuế, kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tránh sai sót về báo cáo thuế.

- Tránh rủi ro về tài chính.

- Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xử lý hồ sơ quyết toán thuế.

- Cam kết tiết kiệm thời gian và chi phí.

Trách nhiệm

Công việc của chúng tôi:

- Thực hiện kiểm tra, soát xét hóa đơn đầu vào, đầu ra phù hợp với quy định pháp luật.

- Rà soát báo cáo thuế hàng quý.

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

- Xử lý số liệu liên quan đến báo cáo quyết toán thuế.

- Cân đối doanh thu, chi phí.

- Lập và hoàn thiện sổ sách kế toán.

- Giải trình và làm việc  với cơ quan thuế dựa trên số liệu kê khai.

Dịch vụ khác

Báo cáo thuế

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng mua vào và bán ra, cùng với

Xem thêm

Tư vấn thuế

Với pháp luật thuế hiện hành, cũng như tình hình kinh tế, xã hội thường xuyên thay đổi. Cũng như sự hạn chế về thời

Xem thêm

Soát xét thuế

Hằng ngày, mỗi doanh nghiệp đều phát sinh nhiều giao dịch kinh tế khác nhau. Mỗi loại giao dịch đều phản ánh một nghiệp vụ riê

Xem thêm

Hoàn thuế

Hoàn thuế là số tiền thuế mà doanh nghiệp đã nộp dư và được cơ quan nhà nước hoàn trả lại theo quy định của pháp luật

Xem thêm

Các dịch vụ khác về thuế

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn

Xem thêm