Dịch vụ

Hoàn thuế

Hoàn thuế là số tiền thuế mà doanh nghiệp đã nộp dư và được cơ quan nhà nước hoàn trả lại theo quy định của pháp luật. Nhưng hiện nay, có hơn 80% doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp mình. Chủ yếu là do doanh nghiệp không am hiểu pháp luật về thuế, do hồ sơ còn thiếu sót.

Lợi ích

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

- Tư vấn các vấn đề có liên quan đến hoàn thuế.

- Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế.

- Cam kết tiết kiệm thời gian, chi phí và được hoàn thuế nhanh chóng.

- Cam kết hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định pháp luật.

Trách nhiệm

Công việc của chúng tôi:

- Chuẩn bị, tập hợp các hồ sơ, thông tin liên quan đến hoàn thuế.

- Kiểm tra soát xét hồ sơ hoàn thuế phù hợp với quy định pháp luật.

- Xác định số thuế được hoàn và hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế.

- Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơn xin hoàn thuế tại cơ quan thuế.

- Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế trong quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế.

- Thay mặt doanh nghiệp nhận kết quả hoàn thuế tại cơ quan thuế.

Dịch vụ khác

Báo cáo thuế

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng mua vào và bán ra, cùng với

Xem thêm

Tư vấn thuế

Với pháp luật thuế hiện hành, cũng như tình hình kinh tế, xã hội thường xuyên thay đổi. Cũng như sự hạn chế về thời

Xem thêm

Quyết toán thuế

Hằng năm việc quyết toán thuế sẽ diễn ra một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào tình hình họạt động của doanh nghiệp. Quyết

Xem thêm

Soát xét thuế

Hằng ngày, mỗi doanh nghiệp đều phát sinh nhiều giao dịch kinh tế khác nhau. Mỗi loại giao dịch đều phản ánh một nghiệp vụ riê

Xem thêm

Các dịch vụ khác về thuế

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn

Xem thêm