Dịch vụ

Báo cáo thuế

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng mua vào và bán ra, cùng với hoạt động báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý, hàng tháng. Mà bất kỳ một đơn vị nào cũng phải thực hiện để gửi cho cơ quan thuế.

Lợi ích

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

- Hướng dẫn các quy định pháp luật về thuế.

- Thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng hàng quý.

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý.

- Đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên, đăng ký giàm trừ gia cảnh.

- Thông báo số thuế phải nộp khi có phát sinh.          

- Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

Trách nhiệm

Công việc của chúng tôi:

- Tư vấn, hướng dẫn về kế toán và hóa đơn chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Kiểm tra, soát xét hóa đơn đầu vào, đầu ra phù hợp với quy định pháp luật.          

- Phân loại, sắp xếp, đóng cuốn hóa đơn chứng từ.

- Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán.

- Lập báo cáo nhập xuất tồn hàng tháng.

- Tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ.

- Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.

- Lập báo cáo tài chính.

Dịch vụ khác

Tư vấn thuế

Với pháp luật thuế hiện hành, cũng như tình hình kinh tế, xã hội thường xuyên thay đổi. Cũng như sự hạn chế về thời

Xem thêm

Quyết toán thuế

Hằng năm việc quyết toán thuế sẽ diễn ra một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào tình hình họạt động của doanh nghiệp. Quyết

Xem thêm

Soát xét thuế

Hằng ngày, mỗi doanh nghiệp đều phát sinh nhiều giao dịch kinh tế khác nhau. Mỗi loại giao dịch đều phản ánh một nghiệp vụ riê

Xem thêm

Hoàn thuế

Hoàn thuế là số tiền thuế mà doanh nghiệp đã nộp dư và được cơ quan nhà nước hoàn trả lại theo quy định của pháp luật

Xem thêm

Các dịch vụ khác về thuế

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn

Xem thêm