Dịch vụ

Thẩm định, lựa chọn dự án đầu tư

Hiện nay, cùng với sự toàn cầu hóa, việc thẩm định giá trị dự án đầu tư được các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp vô cùng quan tâm, giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc đầu tư vào các dự án.

Thẩm định dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học về hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư mang lại, từ đó đưa ra quyết định có nên đầu tư cho dự án mới hay không?

Lợi ích

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

- Đảm bảo các thông tin thẩm định, các phương án lựa chọn dự án đầu tư phù hợp với quy định pháp luật.

- Đưa cảnh báo các nguy cơ tài chính trước khi hoạt động kinh doanh, phát triển các dự án mới. 

- Kiểm tra được dòng tiền hiện tại và dự báo tương lại trước khi phát triển các dự án mới.

- Tư vấn hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời

Trách nhiệm

Công việc của chúng tôi:

- Đánh giá từng dự án đầu tư.

- Lập dự báo dòng tiền.

- Phân tích rủi ro từng dự án.

- Đánh giá hiệu quả đầu tư từng dự án.

- Đưa ra ý kiến, lựa chọn cho các dự án kinh doanh của doanh nghiệp.