Dịch vụ

Lập kế hoạch tài chính

Lợi ích

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

- Hệ thống sổ sách sẽ chuẩn mực, chứng từ kế toán sẽ đầy đủ và phù hợp quy định pháp luật.

- Đảm bảo đầy đủ các thông tin tài chính phù hợp để đơn vị doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp.

- Giúp đơn vị cảnh báo trước các nguy cơ tài chính khi hoạt động kinh doanh, phát triển các dự án mới.

- Cân đối tối ưu hóa hiệu quả các khoản chi phí.  

- Giúp giám sát và đảm bảo chất lượng làm việc của bộ phận kế toán tại công ty.

- Tiết kiệm chi phí nhân sự tại công ty so với việc tuyển dụng vị trí kế toán trưởng.

Trách nhiệm

Công việc của chúng tôi:

- Hướng dẫn kế toán nội bộ hạch toán nghiệp vụ kế toán.

- Hướng dẫn công tác kế toán quản trị hàng tồn kho, quản trị công nợ phải thu-phải trả.

- Tổng hợp lập BCTC nội bộ.

- Phân tích BCTC qua các chỉ số tài chính.

- Đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Đưa ra ý kiến, giải pháp cho các chiến lược kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp.

- Tham vấn cho BGĐ về công tác quản lý bộ phận kế toán.

- Tư vấn các quy định pháp luật về thuế, kế toán, lao động, BHXH-BHYT.

- Kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo quyết toán năm, sổ sách kế toán theo quy định pháp luật về thuế.

- Kiểm tra hướng dẫn kế toán thuế.

- Cân đối doanh thu - chi phí phù hợp và tối ưu chi phí thuế.

- Xây dựng quy trình hệ thống kế toán nội bộ.

- Xây dựng quy chế quản lý tài chính, nợ phải thu, phải trả, hàng tồn kho...

- Tư vấn hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời.

Dịch vụ khác

Thẩm định, lựa chọn dự án đầu tư

Hiện nay, cùng với sự toàn cầu hóa, việc thẩm định giá trị dự án đầu tư được các nhà đầu tư, các tổ

Xem thêm