Dịch vụ

Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ

Dù có là doanh nghiệp lớn hay vừa hay nhỏ thì đều phải đối phó với nhiều loại rủi ro khác nhau như: nợ phải thu nhiều không thu hồi được, hàng tồn kho tồn đọng, khó quản lý, dẫn tới mất trộm hoặc biển thủ, nhân sự nhiều nhưng mức độ hiệu quả của công việc lại không cao… Vì điều đó, mọi doanh nghiệp cần có một hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh, phát huy hiệu quả trong hoạt động kinh doanh để xử lý những rủi ro đó.  

Lợi ích

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

- Số liệu kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp có độ chính xác cao.

- Giúp hạn chế và ngăn ngừa những rủi ro không cần thiết hoặc những thiệt hại không đáng có.

- Giúp ngăn chặn các gian lận, tham nhũng, lợi dụng nguồn lực của doanh nghiệp do bên thứ 3 hoặc do nhân viên trong công ty.

- Giúp doanh nghiệp hoạt động trơn tru, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý điều hành.

- Giảm bớt rủi ro do không tuân thủ chính sách và quy trình kinh doanh của công ty.

 

Trách nhiệm

Công việc của chúng tôi:

- Kiểm soát quá trình mua hàng, nhận hàng và thanh toán.

- Kiểm soát quá trình bán hàng, giao hàng và thanh toán.

- Kiểm soát hàng tồn kho.

- Kiểm soát tài sản cố định/công cụ dụng cụ/chi phí trả trước

- Kiểm soát tiền mặt, tài khoản ngân hàng

- Hệ thống Tài chính – Kế toán – Kiểm toán nội bộ

Dịch vụ khác

Tổ chức hệ thống kế toán

Tổ chức hệ thống kế toán trong doanh nghiệp là tổ chức việc thực hiện các chuẩn mực, chế độ kế toán để phản ánh...

Xem thêm

Kế toán thuế

Kế toán là xương sống của mỗi doanh nghiệp. Kế toán sẽ cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cần thiết cho nhà quản

Xem thêm

Kế toán trưởng

Với hoạt động kinh tế ngày càng phát triển, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải kiểm soát, đánh giá được tình hình

Xem thêm