Dịch vụ

Kế toán trưởng

Với hoạt động kinh tế ngày càng phát triển, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải kiểm soát, đánh giá được tình hình hoạt động kinh doanh cùng với việc xây dựng cho mình một hệ thống kế toán hiệu quả. Để giải quyết những vấn đề đó, thì kế toán trưởng là lựa chọn hàng đầu mà mọi doanh nghiệp cần.

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán, là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, kiểm tra, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất.

Lợi ích

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

- Hệ thống sổ sách sẽ chuẩn mực, chứng từ kế toán sẽ đầy đủ và phù hợp quy định pháp luật.

- Đảm bảo đầy đủ các thông tin tài chính phù hợp để đơn vị doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp.

- Giúp đơn vị cảnh báo trước các nguy cơ tài chính khi hoạt động kinh doanh, phát triển các dự án mới.

- Cân đối tối ưu hóa hiệu quả các khoản chi phí.  

- Giúp giám sát và đảm bảo chất lượng làm việc của bộ phận kế toán tại công ty.

- Tiết kiệm chi phí nhân sự tại công ty so với việc tuyển dụng vị trí kế toán trưởng.

Trách nhiệm

Công việc của chúng tôi:

- Hướng dẫn kế toán nội bộ hạch toán nghiệp vụ kế toán.

- Hướng dẫn công tác kế toán quản trị hàng tồn kho, quản trị công nợ phải thu-phải trả.

- Tổng hợp lập BCTC nội bộ.

- Phân tích BCTC qua các chỉ số tài chính.

- Đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh

- Đưa ra ý kiến, giải pháp cho các chiến lược kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp.

- Tham vấn cho BGĐ về công tác quản lý bộ phận kế toán.

- Tư vấn các quy định pháp luật về thuế, kế toán, lao động, BHXH-BHYT.

- Kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo quyết toán năm, sổ sách kế toán theo quy định pháp luật về thuế.

- Kiểm tra hướng dẫn kế toán thuế

- Cân đối doanh thu - chi phí phù hợp và tối ưu chi phí thuế.

- Xây dựng quy trình hệ thống kế toán nội bộ

- Xây dựng quy chế quản lý tài chính, nợ phải thu, phải trả, hàng tồn kho...

- Tư vấn hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời

Dịch vụ khác

Tổ chức hệ thống kế toán

Tổ chức hệ thống kế toán trong doanh nghiệp là tổ chức việc thực hiện các chuẩn mực, chế độ kế toán để phản ánh...

Xem thêm

Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ

Dù là doanh nghiệp lớn, vừa hay nhỏ thì đều phải đối phó với nhiều loại rủi ro khác nhau như: nợ phải thu nhiều không

Xem thêm

Kế toán thuế

Kế toán là xương sống của mỗi doanh nghiệp. Kế toán sẽ cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cần thiết cho nhà quản

Xem thêm